نویسنده : محدثه - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
 
پیش از آنکه بیایم و به تو روز به خیر بگویم
خداحافظ در گوشم زنگ می زند
پیش از هر بوسه ای فراموشی
پیش از هر قدم زدنی اشتباه
پیش از هر آغوشی جدایی آزارم می دهد
ما خوشبختیم عزیزم
زیرا با همیم
ما بدبختیم عزیزم
زیرا سرانجام از هم جدا می شویم
...
فرهاد پیربال
پ.ن:یه جوریه!