تو اين همه عشق ما کجاييم؟
نویسنده : محدثه - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
 

و باز، باز بوی اسفند می آيد،همان بوی غريب همان، که امسال خيلی بوی سيب می دهد و شايد هم بوی حرم حبيب.

بوی موج می شنوم ،بو کن! عشق راهش را روی موجها يافته و می رود،می رود.

شما را نمی دانم اما اين روزها عاشقم.عاشق اين بوی غربت واين همه عشق.

امشب از آن شبهايیست که حال اينجا بودن ندارم.کاش يکی از آن جاهايی بودم که می خواهی فقط خودت باشی و او و غرق شوی در اشک بر آنچه اين نوزده سال گذشته است .

آن وقت شايد تنها به حرمت چشمهای بارانيت عنايتی می شدو می گفتند که کجايی؟ کجای اين همه زندگی؟!

                                                                                      التماس دعا