نخوان!
نویسنده : محدثه - ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
 

خدايا ،می دانم،می دانم اما خسته ام ،باشد ،يک اميدوار خسته اما خستگی ام خيلی بيشتر از اميدم است.

خدايا،خدايا...........

باقی بماند،باز هم بماند برای کـیـ و کجا ؟،با توست. تمام اين همه زندگی ام با توست.

اينجا می، نويسم بغضم را کجا ببرم،خدايا ................

و سکوت نه سرشار که مملو از ناگفته هاست.

پ.ن:خوشحالم که حداقل .... خدايا ممنون.