خدايا...
نویسنده : محدثه - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۱
 

خدای من هيچ کاری بی حکمت نيست ميدونم حتی اگه ماها ندونيم حکمتشو.

زلزله لرستان.......

داداش محمد من..............هيچ خبری ازش ندارم.خدای من.....اونا می خواستن ۱۱ برگردن.

ياد ۲۸ افتادم هی گفت حلالم کن. گفتم دارم می بارم هی نگين. گفت سفره و....

تا رسيدن خبرم کرد....خدايا اميدوارم.....ياد دعاهای محمد می افتم و فقط اشکه و بغض.

اون اينقده...که نمی تونم بدون يه لحظه فکر کردن....

کسی که خداش....خدايا نمی گم به حق ايمان من،می گم به حق يقيين محمد(عاشقت) همشونو حفظ کن.دنيا بهش نياز داره چون اون بزگتر از اين حرفاس.

با آرزوی آرامش برای همه رفتگان و با آرزوی شفای همه مجروحين اين حادثه.

امن ييجيب و المضطر و اذا دعاه و يکشف السو

پ.ن:خدايا.......داداشم و خونوادشو و بقيه هم وطنامونو حفظ کن.