نيايش
نویسنده : محدثه - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٢٤
 
خداوندا مرا وسيله ي صلح قرار ده.
آنجا كه كين است،بادا كه عشق آورم،
آنجا كه تقصير است،بادا كه بخشايش آورم،
آنجا كه تفرقه است،بادا كه يگانگي آورم،
آنجا كه خطاست،بادا كه راستي آورم،
آنجا كه شك است،بادا كه ايمان آورم
آنجا كه نوميدي است،بادا كه اميد آورم،
آنجا كه ظلمات است،بادا كه نور آورم،
آنجا كه غمناكي است،بادا كه شادماني آورم،
× × ×
خداوندا،بادا كه بيشتر؛
در پي تسلي دادن باشم تا تسلي يافتن
در پي فهميدن باشم تا فهميده شدن
در پي دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن
× × ×
چه با دادن است كه مي گيريم،
با فراموشي خويشتن است كه خويشتن را باز مي يابيم
با بخشودن است كه بخشايش به كف مي آوريم
با مردن است كه به زندگي بر انگيخته مي شويم.

پ.ن:((نيايش براي صلح)) فرانچسكوي قديس؛ كه در جلسه ي افتتاحيه ي سازمان ملل در سال 1945 خوانده شده است.
پ.ن:به نظرم خيلي جاي تامل داره…