اين بار فرار نكرد،ايستادند.

تصميم گرفتند ديگر براي هم نميرند.

/ 0 نظر / 10 بازدید