خرابی... مرگ... اندوه... بغض... اشک... خشم... عزم... یاری... و خرده مسائل شخصی می توانند بروند کنار... دور...

/ 0 نظر / 26 بازدید