گذار

شش سال گذشته از آن زمانی که شروع کردم به اینجا نوشتن... آن عدد توی آدرس هر روز دور تر می شود...نوزده!

پ.ن: بهانه ای قوی برای داشتن عنوانی نو!

/ 0 نظر / 18 بازدید