بازه ی زمانی

یک وقت هایی هم درست مثل حالا، هر چقدر هم که شب قبلش رقصیده باشی و پریده باشی...هرچقدر هم که امروزت را پٌر چیده باشی... می توانی شبش خودت و زندگیت را هی تار ببینی...

/ 0 نظر / 22 بازدید