بازگشت به آکواریوم

وقتی بهش از احساسم گفتم، گفت واسه اینه که از آکواریوم در اومدی...گفت دیر یا زود این اتفاق می افته...می دونستم اما هضمش سخت بود... فردا بر می گردم تو  آکواریوم... و تو این روزا تجسم لحن و چهره ی محشرش حالمو بهتر می کنه...

/ 0 نظر / 23 بازدید