حس كردم دلم مي خواد بنويسم از چي خودمم نمي دونم از اين كه چند وقته گذر فصلهارو هم خوب حس نكردم البته اگه برنامه ها همونجوري كه تو ذهنم هست پيش بره عيبي نداره
از دسته خودم خستم آخه صبح پا شدم ولي نماز نخوندم راستي چرا اين قده تنبلي؟!!!
بايد يه برنامه خوب و اولويت بندي شده ريخت فكر كنم بشه
راستي چقده اين روزا سخت سپري ميشه مثل هميشه سعي مي كنم فقط به خداوند توكل كنم....
بنده ايم ديگه اميدوارم از نوع زياده خواهاش نباشيم
اين قده حرف دارم ولي فكر كنم پراكنده گويي نكنم بهتر باشه
فعلا.

/ 0 نظر / 9 بازدید