حرف که می زد

بی آنکه بداند (شاید هم می دانست)

سنگینی باری هزار و اندی ساله را

 از شانه هام

برداشت.

خدای_ من، از همان روز

مهربان تر

شده است

/ 2 نظر / 26 بازدید
مسافرشب

... و روایت سکوت، زیبنده ترین کلام، پس از تقریر جاودان نامه ای از محبت، چنین آمیخته در عطر یاس مهر، پسندیده آید ... سکوت

یکی

پس چرا دیگه آپ نمی کنی؟دلمون واست تنگ شده