از حرف زدن ها (یک)

با اینکه و هزاری هم که بدونی هر رابطه، حتی مادر فرزندی، رفت و آمدِ بین دوست داشتن و وا زدن، بین جذب و خواستن و نخواستن، باز یه لحظه هایی هست که دلگیر شی، که دل یا ذهنِ کلیشه مندِ نا خود آگاهت دلش یه چیز قابل اعتماد می خواد حتی چیزی که فرو نریزه آسون...

/ 3 نظر / 36 بازدید
پرستو

اخه اون اعتماد بايد شكل بگيره كه بشه رف ...

پرستو

نه منظوره من جلو رفتن بود. بايد اعتماد باشه تا بشه رف جلو... ادم اعتماد مي سازه دقيقن كه خالي گنده هاش پر شه. من هم تركيب اعتماد و رفتن رو دوس ندارم

جولیت

آره یه چیز قابل اعتماد فرو نریختنی ، آنم آرزوست