همیشه فرقی می کنه!

زود تر از این باید می نوشتم! من رو ببخش ژولیت؛ واقعا چی باعث میشه که بلاگ ژولیت فیلتر شه؟!!!!!!!!!!!!!!!!

جای کی رو تنگ کرده یا توش چی نوشته؟ اینقدر هراس از زن و نوشتار زن و به اشتراک گذاشتن تجربیاتشون آخه؟...

/ 1 نظر / 43 بازدید
ژولیت

محض اطمینان چند بار ارسال کردم امیدوارم کامنتم بهت برسه