بي خداحافظي

گفت:حتما مي آيم،
منتظر باش
منتظر پاي ديوار
جيب هايم پر از آه و اي كاش
باز هم بي خداحافظي رفت
مثل هر بار
كوچه و خلوت و باد
كاسه ي اشكم از دستم افتاد
يك دل پر
زير باران شرشر
يك نفر رد شد و گفت:
بادها بي خداحافظي مي روند
ابرها هم همينطور!
عرفان نظر آهاري

/ 0 نظر / 8 بازدید