فقط چند لحظه...

آدمها همه معمارند.معمار مسجد خویش.نقشه این بنا را خدا کشیده است.

مسجدت را بنا کن پیش از آنکه آخرین اذان را بگویند.

پ.ن:اینsms  ایه که روز اول ماه مبارک بهم رسید،عمیقا تو آخرین روز ذهنم درگیرشه...

/ 0 نظر / 11 بازدید