با بهونه

- دلم واسه دکتر ب تنگ شده...

- یاد دوران دانشجویی بحثاش و اون همه نگاه نسبتا! نزدیک میندازتم بحث_...

(نتیجتا ماها خیلی هم کم نیستیم)

-"...کسی که دختر دریاس با تمامه افق های باز نسبت داره..." (نقل نزدیک به اصل)

 

/ 0 نظر / 17 بازدید