هيچ کس نمی تواند دروغ بگويد،هيچ کس نمی تواند وقتی راست به چشم های ما مينگرد،چيزی را پنهان کند.؟؟؟؟؟؟؟!!!!!                                 

کنار رود پيدرا نشستم وگريستم    پائولو کوئليو

نمی دونما کاش اينطوری بود واقعا اگه اينطور بود يعنی هنوزم نگاهت معجزه می کنه

شايد اون کس اين قدر خوبه که بدون نگاه کردن هم راست بگه ولی واقعا ديگه نمی شه به هر چی اعتماد کرد هميشه محکوم می شم که بابا آخه تو چقدر ساده ای  آره خيلی ها رو ديدم که از خيلی چيزا دم می زنن ولی يهو کدر می شن بدون اينکه چيزی رخ داده باشه وقتی دليل می خای می گن من همونم تو.....

رنج بردن به خاطر يه انگيزه يا يک رسالت آسان است اين رنج قلب آدمی را عظمت می بخشد.

از همون کتاب

چقدر عظيم می شه؟؟؟؟ اين قدر که بشه همه بی مهريارو فراموش کرد؟

کاش بشه چون آدم گاهی از مهربون بودن با بعضيا خسته می شه

فعلا

/ 0 نظر / 8 بازدید