درد

وقتی که کودکی دو ساله نیمه... که از کودکیش تنها درد را کودکی کرده، می بری...

خدا؟!...

/ 2 نظر / 32 بازدید
ریحان

من بودم می گذاشتم او ببرد... لذت بردن او شیرین تر از بردن برای من است

ویولا

خدا باید گاهی در مراسم بدبختی ها شرکت کند .