بذار باشم

بهم میگه، تا تو نبودش مراقبت باشم...

فک ام بسته نمیشه... اشک هام بند نمی یان و هی یاد خودم می آرم که که تو عزیزی واسه هر دومون... و من باید مراقبت باشم... کاش بذاری

/ 0 نظر / 17 بازدید