نخوان!

خدايا ،می دانم،می دانم اما خسته ام ،باشد ،يک اميدوار خسته اما خستگی ام خيلی بيشتر از اميدم است.

خدايا،خدايا...........

باقی بماند،باز هم بماند برای کـیـ و کجا ؟،با توست. تمام اين همه زندگی ام با توست.

اينجا می، نويسم بغضم را کجا ببرم،خدايا ................

و سکوت نه سرشار که مملو از ناگفته هاست.

پ.ن:خوشحالم که حداقل .... خدايا ممنون.

/ 6 نظر / 8 بازدید
عرفان

سلام..ممنون که سر زدی..خيلی خوشحالم کردی..فکر کنم دوباره قلممو آزاد کردم!! چه می دونم والا..ديونه شدم.

نازی لا

.. نمی دونم کجا.. فکر کنم جبران میگه ... هر چه که خسته تر باشی خداوندگارمان نزدیک تر است!...

میثم

سلام.خوبيد؟من که از نوشته هاتون سر در نمی آرم.تبادل لينک می کنی؟

amin

سلام دوست عزیز.خیلی قشنگ مینویسی انشاا... که همیشه موفق باشی خوشحال میشم به منم سر بزنی زود بیا منتظرم شاد باشی دوست عزیز

غريبه ای از مه

سلام خدا همواره با ماست ميدانم که هستی ای هستی ز تو ميدانم که ناظری بر همه عالم پس دستگيرم باش در اين تاريکای زمان از نخوت و تاريکی برهانم موفق باشی بيا آپم