قول می دم خودمو از این جهنم بکشم بیرون.. عیدت مبارک..عید چیه؟..فردا روز پدر..خب؟..یعنی نمی خوای به بابا تبریک بگی؟.. بابام هم مرده...م...؟ولش کن خب؟ فکر کن بابا هم ندارم همونطور که مامان ندارم..نمی دونم چی بگم..دیروزم که ازش پول خواستی هم نرفتی ببینیش..درست نی..سکوت..

می فهممت..سلام..سلام..مزاحم نمیشم..نیستین بیاین بشینین..حرف حرف حرف..چقدر دوست دارم..از ذهنم می گذره که پدری..واسم..واسمون..ساغر من عاشقشم..بد جوری خوبه..

بهش نشون بده..نمی خواد..واسش مهم نیست..هیچوقت نبوده..بحث..انتقاد..بی توجهی..دور میشه..میز کش میاد..

در بسته..تاسف..هق هق.. تمام..

 

/ 0 نظر / 24 بازدید