فرزند پنجم دوریس لسینگ

میرا کریستوفر فرانک

تنهایی پر هیاهو بهومیل‌هرابال (نویسنده ی چکی که تازه شناختمش و چقدر تکونم داد و منو یاد زوربا انداخت!)

بین کتابایی که تو این یه ماهه خوندم اینا بد جوری بهم چسبیدن و چند تا کار از سالینجر که که همیشه کاراش باعث میشه فکر کنم.

هفته سختی بود اما دوشنبه...دکتر برکت...ایمان...تردید...

 بعد چند ماه لکچر دادم! استرس داشتم هه هه...!

سخت گذشت این روزا اینقدر که هی رفتیم سینما که فرار کنم...بینشون فقط " بیست" واقعا ارزش دیدن داشت جمع ادبیات چی ما هم گریان فیلم میدید. ممنونم از شیرین که باعث شد بریم.

 

 

/ 5 نظر / 20 بازدید
شیدا

دوست داشته باش و زندگی کن ، زمان برای همیشه از آن تو نیست

نوشی

دانشجو هستی ؟ چی میخونی ؟ [زبان] با من دوسی میشی ؟

نه

زیبا است اما ................ چه گویم که............

نوشی

منم علوم سیاسی میخونم !! دوسی من میشی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟