گاهی وقت ها...

وقتی که با نوشته های خودت چشم هات تر می شوند...

 

پ.ن: نوشته ها و نوت های پراکنده ی اینجا و آنجا، که بیشترشان هرگز جایی ثبت نشده اند.

/ 1 نظر / 34 بازدید
واسع علوی

وقتی که حتی نمی تونی نوشته های خودت رو بخونی، چون می ترسی اگه یه لحظه دستت بلغزه از نگه داشتن همه ی گوشه و کنار خودت، از هم بپاشی...