اپیزود دوم: خدا رو شکر خوشبختی... چقدر این گفتنش سخته*

صداش انقدر گیراست که نفسم حبس میشه... ترجمه می کنیش برام... بعد حالی که بهت دست میده با شنیدنش رو می گی و من جائی رو نمی بینم...

بعد زندگی ها مون تو سرم چرخ میشن... و بی اختیار به ترانه ای که هی بلند بلند خوندیمش فکر می کنم... و اینکه چقدر فرق داره حرفات... که باورم میشه... که خب "یه چیزایی رو تو دنیا فقط یک مرد می فهمه" *

*: از ترانه ی خوشبختی با صدای احسان خواجه امیری

/ 1 نظر / 27 بازدید
Reza-Zeus

این واژه اپیزود ، مگه از اصطلاحات سینمایی نیست ؟! یا چی ؟! برای ترانه هم به کار میره؟