دست من نيست که،کار دله اگه دلش می خواد که ريه هاشو پر کنه از هوای خيس عشق.

 دلتنگی يه شب جمعه ی ديگه بد جوری سنگينه

الهی العفو.............

/ 1 نظر / 8 بازدید
عرفان

سلام محدثه خانوم..خيلی خوشحالم کردی که به وبم سر زدی.اما کاش زودتر با بلاگت آشنا ميشدم.الان که چند تا پستتو خوندم خيلی حال کردم..بلاگ خيلی خيلی خوبی داری...آره ديگه..مام رفتنی شديم..کاری که فکرشو هيچ وقت نمی کردم.پس از سه سال مدام به نت وصل شدن! خيلی ها ميگفتن زده ميشی آخر..الانم ميگن ديدی بهت گفتيم! اما غافل از اينکه من صد سال ديگم زده نميشدم و دليلش چيز ديگه ای! ولش کن بابا..ناراحتت کردم..ببخشيد..برات آرزوی خوشبختی ميکنم و اميدوارم هميشه موفق باشی..