چي بگم؟

خيلي وقته دارم سعي مي كنم زندگيم عادي شه ولي ۱ نيم نگاه به آينده مبهم كافيه كه همه شادي هاي اين روزا رو از يادم ببره روزايي كه با بهترين افراد زندگيم سپري ميشه
خيلي بده در شرايطي باشي كه حتي بعضي ها بهت غبطه بخورن ولي خودت چنين حسي نداشته باشي بدتر اينكه حس كني روزات هيچ فرقي ندارن
يادمه هيچ وقت از چيزاييكه داشتم و شرايطي كه توش قرار داشتم راضي نبودم بدم نيست باعث مي شه آدم بيشتر تلاش كنه ولي گاهي.....
نميدونم اميدوارم صاحب اين روز نجاتم بده

/ 0 نظر / 9 بازدید