عوض شده ام...کم حوصله...کم طاقت...بی تااااب...

اصلا آمد و رفت-ام...سینوس وار...

/ 0 نظر / 24 بازدید