آنجا همه چیز سر جایش است

 تو با رضایت لبخند می زنی

و من جوانیم را

خالی از رویا

می آورم می نشانم کنارت

.

.

.

پای هیچ خواسته ای در میان نیست

تو

نیازمند خرده خیانت های زن و شوهری هستی

یا تنها خیانت های_ خرد_ شوهری

و من

به تمام این قصه

می خندم.

/ 5 نظر / 25 بازدید
حامد

خوب

محدثه

سلام همنام خوبی ؟ جالبه این روزها باید به همه چیز بخندیم!!!