اپیزود اول: من به دستای خدا خیره شدم معجزه کرد...*

شب تا صبحش پای پرداخت نوشته ها گذشته بود و بعد هم ارسالش...عصر فرداش هم دد لاین یکی دیگر بود و منی که توی تاب هر لحظه، به مغزش فشار می آورد که بنویسد، که تیک بزند که فرصت ش را از دست ندهد، که اگرچه که دیشب را هم نخوابیده ای این یکی هم اما ژورنالی معتبر است، که تب ها می آن درست عین عشوه ی موج ها...

یکجایی حوالی سر رسیدن شب تموم کاغذها و فایل ها و مقاله ها و واژه ها و تئوری ها رو جا گذاشتم و خودم را برداشتم  زدم بیرون... دریا، شب و ماه کامل... یکیش هم برای دیوانگی کافی است...

 

*:از ترانه حالمو زیبا کن با صدای محمد علیزاده

/ 0 نظر / 29 بازدید