خاطره های خوشبو

فکر می کنم تموم شده، قبل دور انداختن شیشه عطرم یه نفس عمیق ازش می کشم... انگار چند تا قطره مونده ته اش، فکر نمی کنم اسپری شه... و میشه... حالا دو ساعته با هر نفس حسش می کنم... عادتم نکردم بهش... و من بین خاطره هام...

پ.ن: همین رو کم داشتم...

/ 0 نظر / 19 بازدید