دلم  به شماره افتادن روز ها خوش بود...

کار من از این ها گذشته، چه زود خراب شده حالم...

/ 0 نظر / 17 بازدید