برای ریحان و شاید خودم

خوبم... و خالی، خیلی بیشتر از هر زمان دیگر؛ قبل تر هم بوده اما انگار اینبار باورش کرده باشم تمام و کمال؛ این حجم_ خالی_ آرام را دوست دارم... مثل همین نه روز تنهایی که علی رغم تو ذوق زدن خالی بودنش آرام بود...

 

پ. ن:ریحان؟ باهات که حرف می زنم می دانم واژه ها ناکام می مانند و این منم که از میانشنان سر می خورم...

/ 0 نظر / 19 بازدید